تحلیل پرونده های ریجکتی


ریجکتی در پرونده های مهاجرتی موضوع ناخوشایندی است که متاسفانه هیچ تضمینی برای عدم رخداد آن وجود ندارد. این عدم صدور ویزا ممکن است در برنامه های زیر اتفاق افتاده باشد:
ویزای توریستی
ویزای تحصیلی
رجکتی تمامی برنامه های اقامتی
رجکتی اسپانسری همسر
در واقع هنگامیکه پرونده ای رجکت میشود، دلیل دقیق این رجکتی آن برای شما ارسال نمی گردد و نکاتی که در ایمیل دریافت میکنید صرفا دلایل کلی است که تقریبا برای اکثر پرونده ها یکسان بوده و شبیه به هم است.
حال اگر بخواهید دلیل دقیق ریجکتی خود را بدانید و در صدد رفع آنها بربیایید باید به اصطلاح نوت را دریافت کنید. در نوت میتوان دلیل دقیق عدم قبولی ویزا و توضیحات کامل افسر پرونده را مشاهده کرد.

نکته بسیار مهم اینکه اگر قصد دارید دوباره اقدام کنید و یا حتی برای برنامه دیگری نیز اپلای نمایید باید این نوت گرفته شود.
ضمنا این نوت صرفا برای پرونده های رجکت شده نیست. بلکه اگر قبلا ویزای توریستی خود را دریافت نموده اید و حال قصد دارید برای برنامه دیگری اقدام کنید، برای اینکه اطلاعات جدید تضادی با آنچه در پرونده شما وجود دارد نداشته باشد، حتما باید این نوت گرفته شود.
دقت کنید که اقدام مجدد بدون دریافت نوت یک اشتباه بزرگ است. در بسیاری از موارد با داشتن نوت و برطرف کردن مشکلات میتوان پرونده را با موفقیت به سرانجام رساند. حتی اگر به نتیجه پرونده خود اعتراضی دارید باید بر اساس همین نوت باشد. اخذ نوت حدودا ۳۰ تا ۴۰ روز زمان میبرد.
شرکت ما خدمات زیر را برای پرونده های ریجکت شده انجام میدهد:

اخذ نوت پرونده
دریافت مدارک سابمیت شده (بسیار مهم است. مخصوصا اگر کار را خودتان انجام نداده اید)
تحلیل دقیق دلایل رجکتی
توضیح مفصل دلایل رجکتی برای متقاضی

در صورت تمایل به آیدی تلگرامی زیر پیام دهید:
@i2Office
و یا درخواست خود را برای ما ایمیل نمایید:
Info@i2Canada.com

T.me/i2Canada
Instagram/i2Canada
Vahid Babaei, RCIC
R530821
از مهاجرت تا زندگی در کانادا با
i2Canada

Get in Touch

i2Canada Company

A Richmond Hil,ON Canada

+13658873828

E i2Canada.inc@Gmail.com

 

Search