اقامت موقت کانادااگر بخواهیم به طور کل برنامه های اقامتی کانادا را دسته بندی نماییم می توان آن را به دو دسته کلی زیر تقسیم نمود:
اقامت دائم
اقامت موقت

برنامه های اقامت موقت شرایط اخذ ویزا را به شکل موقتی و برای مدت مشخصی برای فرد متقاضی فراهم می کند. اگر چه به طور کل نمی‌توان برنامه ویزای موقت را تبدیل به اقامت دائم نمود، اما برنامه ها و شرایط بسیار زیادی وجود دارد که فرد متقاضی می تواند با استفاده از آنها اقامت خود را از حالت موقت به دائم تبدیل نماید.
در ادامه به طور مختصر ویزاهای موقت کانادا را خواهید شناخت:
۱. ویزای چند بار ورود توریستی
۲. ویزا و اجازه تحصیل در کانادا
۳. ویزا و اجازه کار در کانادا
۴. سوپر ویزا
۵. بیزینس ویزیتور ویزا
از مهاجرت تا زندگی در کانادا با
i2Canada

Get in Touch

i2Canada Company

A Richmond Hil,ON Canada

+13658873828

E i2Canada.inc@Gmail.com

 

Search